تشخیص بیماری از روی زبان

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 9 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
تشخیص بیماری از روی زبان 
دکتر علی اصغر زنده دل
تاریخ سه شنبه 12 و 19  مرداد 1400
ساعت 17 الی 20 
و جمعه 22 مرداد ساعت 9 الی 12 صبح


 
جلسات دوره ‌
تشخیص بیماری از روی زبان جلسه اول
180 دقیقه
تشخیص بیماری از روی زبان جلسه دوم
180 دقیقه
تشخیص بیماری از روی زبان جلسه سوم
180 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای