دوره متوسطه کلیات طب ایرانی اسلامی (2)

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 39 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
مدرس دوره حکیم حسین خیراندیش
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
 
 
 

 

 

جلسات دوره ‌
دوره متوسطه جلسه اول
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه دوم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه سوم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه چهارم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه پنجم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه ششم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه هفتم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه هشتم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه نهم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه دهم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه یازدهم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه دوازدهم
180 دقیقه
دوره متوسطه جلسه سیزدهم
180 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
امتیاز‌
0.50 از 5 / 1 رای