مقدماتی طب سنتی

1,200,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 23 ساعت
تعداد جلسات 32 جلسه
تعداد فراگیر 14 نفر
اساتید حکیم حسین خیراندیش،عالیه خامنه ء،مریم مقیمی،دکتر شهلا اسدزاده
 
1,200,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
دوره آفلاین مقدماتی طب سنتی
جلسات دوره ‌
خلاصه
6 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 1-1
40 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 2-1
48 دقیقه
امور طبیعیات جلسه 2
61 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 1-1
50 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 2-1
40 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 1-2
39 دقیقه
اندیکاسیون جلسه 2-2
29 دقیقه
حجامت ها جلسه 1-1
40 دقیقه
حجامت ها جلسه 2-1
44 دقیقه
حجامت ها جلسه 1-2
32 دقیقه
حجامت ها جلسه 2-2
34 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 1-1
48 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 2-1
43 دقیقه
تدابیر سلامت بانوان جلسه 2
48 دقیقه
سته ضروریه جلسه 1-1
39 دقیقه
سته ضروریه جلسه 2-1
44 دقیقه
سته ضروریه جلسه 1-2
49 دقیقه
سته ضروریه جلسه 2-2
55 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 1-1
41 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 2-1
49 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 3-1
46 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 1-2
41 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 2-2
29 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 3-2
53 دقیقه
غذای هشتگانه جلسه 4-2
53 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 1-1
44 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 2-1
39 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 3-1
40 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 1-2
60 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 2-2
42 دقیقه
مزاج شناسی جلسه 3-2
45 دقیقه
اساتید دوره‌

مریم مقیمی

دكتر مريم مقيمى 
دكتراى تخصصي طب سنتى ايرانى
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكى تهران
كارشناس سلامت دفتر طب ايرانى وزارت بهداشت از سال ٩٤ تا ٩٦
مسئول فنى سلامتكده طب ايرانى وليعصر از سال ٩٦ تا كنون
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای