ماساژ درمانی

120,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 9 نفر
 
120,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
ماساژ درمانی
7 دقیقه
ماساژ درمانی جلسه 1 بادکش
17 دقیقه
جلسه 2 غمز و دلک
8 دقیقه
جلسه 3 کف پا
22 دقیقه
جلسه 4 کمر
13 دقیقه
جلسه 5 نرمش
22 دقیقه
جلسه 6 گردن
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای