دکتر شهلا اسدزاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : دکتر شهلا اسدزاده
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : پزشکی

دور‌‌ه‌های دکتر شهلا اسدزاده