وبینار مقدماتی طب سنتی 01

تعداد فصل ها 10 فصل
مدت دوره 35 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 71 نفر
اساتید مدرس دوره،ادمین وبینار - خانم حناساو
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
وبینار مقدماتی طب سنتی 01
210 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
امتیاز‌
2.25 از 5 / 2 رای